Cijfers & Statistieken:
Gemeenten in het kort
toe- en afname werkgelegenheid naar sector
werkgelegenheidsindex naar sector
toe- en afname werkgelegenheid naar regio
de band sector
omzet & export indices naar sector
  Documenten:
Actieplan Krimpen met kwaliteit
Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2009
Achtergrondrapport NAV 2009
Macro Economische Verkenning 2010
Versnellingsagenda
Kerngegevenstabel voor Nederland 2007-2010
  Cijfers in kaart:
Ontwikkeling NWW'ers naar beroepsgroep
Ontwikkeling werkzame personen
Gediplomeerden naar sector
Deelnemers naar sector
Instroom naar gemeente 2004
Aantal NWW'ers naar beroepsgroep
  Werkgelegenheidsonderzoek 2009:
 

Klik hier om het werkgelegenheidsonderzoek in te vullen.

Voor meer informatie kunt contact opnemen het CAB: 050-3115113.


  Deze site is een informatieportal over de arbeidsmarkt en economie voor de provincies Groningen en Drente. De site is tot stand gekomenop initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de Kamer van Koophandel Groningen. Het onderhoud is in handen van het CAB. Zie ook.